Reinaart de Vos

Reinaart de Vos

0

Het episch dierdicht "Van den Vos Reynaerde", geschreven in het Middelnederlands in de 13e eeuw, geldt als
een hoogtepunt in de Nederlandse middeleeuwse literatuur. Het epos verhaalt van de schurkenstreken van
Reinaert de Vos, die zo listig is dat hij iedereen weet beet te nemen.Deze vertaling uit 1885 is van Julius de
Geyter. Uit zijn inleiding:"Reinaart de Vos, dat meesterstuk onzer Letterkunde, bestaat uit twee deelen: het
eene, dat men gewoonlijk het eerste boek noemt, is omtrent den jare 1250 in Vlaanderen geschreven d...
...
Chapters
 1. 01
  18:25
  00:00
 2. 02
  --:--
  --:--
 3. 03
  --:--
  --:--