Alleen op de wereld

Alleen op de wereld

0

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is,
als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht
met den Montyon-prijs bekroond."Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet
minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als
menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te ond...
...
Chapters
 1. 01
  01 - VOORREDE / IN HET DORP
  25:16
  00:00
 2. 02
  02 - EEN PLEEGVADER
  --:--
  --:--
 3. 03
  03 - DE TROEP VAN DEN SIGNOR
  VITALIS
  --:--
  --:--