Alleen op de wereld

Alleen op de wereld

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond."Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.(Voorrede van de vertaler)

Chapters
 1. 01
  01 - VOORREDE / IN HET DORP
  25:16
  00:00
 2. 02
  02 - EEN PLEEGVADER
  --:--
  --:--
 3. 03
  03 - DE TROEP VAN DEN SIGNOR VITALIS
  --:--
  --:--
 4. 04
  04 - HET OUDERLIJKE HUIS
  --:--
  --:--
 5. 05
  05 - OP REIS
  --:--
  --:--
 6. 06
  06 - MIJN EERSTE OPTREDEN
  --:--
  --:--
 7. 07
  07 - IK LEER LEZEN
  --:--
  --:--
 8. 08
  08 - BERG EN DAL
  --:--
  --:--
 9. 09
  09 - IK ONTMOET EEN REUS MET ZEVENMIJLS LAARZEN
  --:--
  --:--
 10. 10
  10 - VOOR DEN RECHTER
  --:--
  --:--
 11. 11
  11a - OP HET SCHIP (deel 1)
  --:--
  --:--
 12. 12
  11b - OP HET SCHIP (deel 2)
  --:--
  --:--
 13. 13
  12 - MIJN EERSTE VRIEND
  --:--
  --:--
 14. 14
  13 - DE VONDELING
  --:--
  --:--
 15. 15
  14a - SNEEUW EN WOLVEN (deel 1)
  --:--
  --:--
 16. 16
  14b - SNEEUW EN WOLVEN (deel 2)
  --:--
  --:--
 17. 17
  15 - MIJNHEER JOLI-COEUR
  --:--
  --:--
 18. 18
  16 - AANKOMST TE PARIJS
  --:--
  --:--
 19. 19
  17 - EEN PADRONE UIT DE STRAAT LOURCINE
  --:--
  --:--
 20. 20
  18 - DE STEENGROEVEN VAN GENTILLY
  --:--
  --:--
 21. 21
  19 - LIZE
  --:--
  --:--
 22. 22
  20 - DE TUINMAN
  --:--
  --:--
 23. 23
  21 - HET HUISGEZIN WORDT OPGEBROKEN
  --:--
  --:--
 24. 24
  22a - VOORWAARTS (deel 1)
  --:--
  --:--
 25. 25
  22b - VOORWAARTS (deel 2)
  --:--
  --:--
 26. 26
  23 - EEN ZWARTE STAD
  --:--
  --:--
 27. 27
  24 - OPPERMAN
  --:--
  --:--
 28. 28
  25 - DE OVERSTROOMING
  --:--
  --:--
 29. 29
  26 - IN DE ZIJGANG
  --:--
  --:--
 30. 30
  27a - DE REDDING (deel 1)
  --:--
  --:--
 31. 31
  27b - DE REDDING (deel 2)
  --:--
  --:--
 32. 32
  28 - EEN MUZIEKLES
  --:--
  --:--
 33. 33
  29a - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 1)
  --:--
  --:--
 34. 34
  29b - DE KOE VAN DEN PRINS (deel 2)
  --:--
  --:--
 35. 35
  30 - VROUW BARBERIN
  --:--
  --:--
 36. 36
  31 - HET OUDE EN NIEUWE GEZIN
  --:--
  --:--
 37. 37
  32 - BARBERIN
  --:--
  --:--
 38. 38
  33 - NASPORINGEN
  --:--
  --:--
 39. 39
  34 - DE FAMILIE DRISCOLL
  --:--
  --:--
 40. 40
  35 - EERT UW VADER EN UWE MOEDER
  --:--
  --:--
 41. 41
  36 - CAPI OP DEN SLECHTEN WEG
  --:--
  --:--
 42. 42
  37 - DE MOOIE LUIERS WAREN BEDROG
  --:--
  --:--
 43. 43
  38 - DE OOM VAN ARTHUR: JAMES MILLIGAN
  --:--
  --:--
 44. 44
  39 - DE KERSTNACHTEN
  --:--
  --:--
 45. 45
  40a - DE ANGST VAN MATTIA (deel 1)
  --:--
  --:--
 46. 46
  40b - DE ANGST VAN MATTIA (deel 2)
  --:--
  --:--
 47. 47
  41 - BOB
  --:--
  --:--
 48. 48
  42 - DE ZWAAN
  --:--
  --:--
 49. 49
  43 - DE MOOIE LUIERS HEBBEN WAARHEID GESPROKEN
  --:--
  --:--
 50. 50
  44 - MET DE MIJNEN
  --:--
  --:--