Camera Obscura

Camera Obscura

De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. "De Camera", zoals het boek gemeenzaam is gaan heten, verscheen in 1839. Beets schreef de meeste stukken in 1837 als student Godgeleerdheid in Leiden. Het boek geeft een beeld van het Nederland van de trekschuit en de postkoets, waar rond die tijd gewerkt wordt aan de eerste spoorlijn. Het bekendste gedeelte van het boek is dat over de familie Stastok. Hierin gaat Hildebrand logeren bij een oom en tante die de vleesgeworden burgermensen zijn uit het begin 19e eeuw. Schrijnend is "Het diakenhuismannetje vertelt zijn verhaal", dat blijk geeft van inzicht van de schrijver in de wantoestanden in zijn tijd. [Wikipedia]

Chapters
 1. 01
  Voorberichten
  20:15
  00:00
 2. 02
  Jongens
  --:--
  --:--
 3. 03
  Kinderrampen
  --:--
  --:--
 4. 04
  Een Beestenspel
  --:--
  --:--
 5. 05
  Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, eerste ...
  --:--
  --:--
 6. 06
  Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, laatste...
  --:--
  --:--
 7. 07
  Humoristen
  --:--
  --:--
 8. 08
  Familie Stastok - De Aankomst
  --:--
  --:--
 9. 09
  Familie Stastok - De Ontvangst
  --:--
  --:--
 10. 10
  Familie Stastok - Hildebrand ziet de stad, en Pieter versto...
  --:--
  --:--
 11. 11
  Familie Stastok - Het Diakenhuismannetje vertelt z...
  --:--
  --:--
 12. 12
  Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee,...
  --:--
  --:--
 13. 13
  Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee,...
  --:--
  --:--
 14. 14
  Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij ...
  --:--
  --:--
 15. 15
  Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij ...
  --:--
  --:--
 16. 16
  Varen en Rijden
  --:--
  --:--
 17. 17
  Genoegens smaken
  --:--
  --:--
 18. 18
  Een Oude Kennis - Hoe warm het was, en hoe ver
  --:--
  --:--
 19. 19
  Een Oude Kennis - Hoe aardig het was
  --:--
  --:--
 20. 20
  Een Oude Kennis - Hoe voortreffelijk zij was
  --:--
  --:--
 21. 21
  Verre Vrienden
  --:--
  --:--
 22. 22
  Narede, en Opdracht aan een vriend
  --:--
  --:--
 23. 23
  De Familie Kegge - Een treurige inleiding
  --:--
  --:--
 24. 24
  De Familie Kegge - Kennismaking met menschen...
  --:--
  --:--
 25. 25
  De Familie Kegge - Kennismaking met menschen...
  --:--
  --:--
 26. 26
  De Familie Kegge - Een juffertje en een mijnheer
  --:--
  --:--
 27. 27
  De Familie Kegge - Vaderangsten en kinderliefde
  --:--
  --:--
 28. 28
  De Familie Kegge - Om te bewijzen dat eenvoudige gen...
  --:--
  --:--
 29. 29
  De Familie Kegge - De Grootmoeder
  --:--
  --:--
 30. 30
  De Familie Kegge - Een Concert
  --:--
  --:--
 31. 31
  De Familie Kegge - Ochtendbezoek en Avondwan...
  --:--
  --:--
 32. 32
  De Familie Kegge - Een hoofdstuk, waarmee de aute...
  --:--
  --:--
 33. 33
  De Familie Kegge - Het Hofje. De heer van der Hoogen af
  --:--
  --:--
 34. 34
  De Familie Kegge - Een groote Hans en Adellijke Heer. Besluit
  --:--
  --:--
 35. 35
  's Winters buiten, eerste deel
  --:--
  --:--
 36. 36
  's Winters buiten, laatste deel
  --:--
  --:--
 37. 37
  Gerrit Witse - Studentenangst
  --:--
  --:--
 38. 38
  Gerrit Witse - Oudervreugd
  --:--
  --:--
 39. 39
  Gerrit Witse - Meisjeskwelling
  --:--
  --:--
 40. 40
  Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, eerste deel
  --:--
  --:--
 41. 41
  Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, laatste deel
  --:--
  --:--
 42. 42
  Gerrit Witse - Dokters lief en leed
  --:--
  --:--
 43. 43
  Bijvoegsel der Derde Uitgave tot de Narede en Opdracht a...
  --:--
  --:--
 44. 44
  Vooruitgang
  --:--
  --:--
 45. 45
  Het Water
  --:--
  --:--
 46. 46
  Begraven
  --:--
  --:--
 47. 47
  Eene Tentoonstelling van Schilderijen
  --:--
  --:--
 48. 48
  De Wind
  --:--
  --:--
 49. 49
  Antwoord op een brief uit Parijs
  --:--
  --:--
 50. 50
  Teun de Jager
  --:--
  --:--
 51. 51
  De Veerschipper
  --:--
  --:--
 52. 52
  De Schippersknecht
  --:--
  --:--
 53. 53
  De Barbier
  --:--
  --:--
 54. 54
  De Huurkoetsier
  --:--
  --:--
 55. 55
  Het Noordbrabantsche Meisje
  --:--
  --:--
 56. 56
  De Limburgsche Voerman
  --:--
  --:--
 57. 57
  De Markensche Visscher
  --:--
  --:--
 58. 58
  De Jager en de Polsdrager
  --:--
  --:--
 59. 59
  De Leidsche Peuëraar
  --:--
  --:--
 60. 60
  De Noordhollandsche Boerin
  --:--
  --:--
 61. 61
  De Noordhollandsche Boer
  --:--
  --:--
 62. 62
  De Baker
  --:--
  --:--
 63. 63
  Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel
  --:--
  --:--