Kinderen uit m'n Klas

Kinderen uit m'n Klas

0

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC.Voorwoord bij
de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de
Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door
de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen
ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan geree...
...
Chapters
 1. 01
  00 Voorwoord
  01:40
  00:00
 2. 02
  01 Chris
  --:--
  --:--
 3. 03
  02 Liesbeth
  --:--
  --:--