Kinderen uit m'n Klas

Kinderen uit m'n Klas

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC.Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)

Chapters
 1. 01
  00 Voorwoord
  01:40
  00:00
 2. 02
  01 Chris
  --:--
  --:--
 3. 03
  02 Liesbeth
  --:--
  --:--
 4. 04
  03 Piet
  --:--
  --:--
 5. 05
  04 Elsje
  --:--
  --:--
 6. 06
  05 Arie Bombarie
  --:--
  --:--
 7. 07
  06 Mientje
  --:--
  --:--
 8. 08
  07 't Prinsje
  --:--
  --:--
 9. 09
  08 Trui
  --:--
  --:--
 10. 10
  09 Jopie
  --:--
  --:--
 11. 11
  10 De Meijertjes
  --:--
  --:--
 12. 12
  11 Steven
  --:--
  --:--
 13. 13
  12 Immetje
  --:--
  --:--
 14. 14
  13 Gaassie
  --:--
  --:--
 15. 15
  14 Juudje
  --:--
  --:--
 16. 16
  15 Jan
  --:--
  --:--
 17. 17
  16 Engelientje
  --:--
  --:--
 18. 18
  17 Jassie
  --:--
  --:--
 19. 19
  18 Wiekje
  --:--
  --:--