Ύμνος εις την Αθηνά

Ύμνος εις την Αθηνά

It is a poem about Greek goddess Athena, the unmarried virgin goddess of war and wisdom. Goddess Athena was born fully armed and grown physically from the head of the father of all gods Zeus - Summary by KOSTAS KARAMPAS
Chapters
 1. 01
  Α
  04:16
  00:00
 2. 02
  Β
  --:--
  --:--
 3. 03
  Γ
  --:--
  --:--
 4. 04
  Δ
  --:--
  --:--
 5. 05
  Ε
  --:--
  --:--
 6. 06
  ΣΤ
  --:--
  --:--
 7. 07
  Ζ
  --:--
  --:--
 8. 08
  Η
  --:--
  --:--
 9. 09
  Θ
  --:--
  --:--
 10. 10
  Ι
  --:--
  --:--
 11. 11
  ΙΑ
  --:--
  --:--